När någon i familjen har en funktionsnedsättning eller blir sjuk drabbar det också de närstående. Anhöriga gör anpassningar för att försöka stötta sin familjemedlem och möta den nya situationen. Ibland är den anhörige i behov av fördjupade kunskaper och tekniker. För att förebygga ohälsa är det som anhörig också viktigt att själv få tid för reflektion över sina egna känslomässiga reaktioner.