Digital terapi innebär ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ utan restid. Arbetsgivare erbjuder medarbetare stöd för att förebygga psykisk ohälsa eller för att medarbetaren successivt ska ta sig tillbaka till arbetet efter utmattning eller annan sjukdom. Arbetsgivaren beställer kontakten. Vanligtvis beställer arbetsgivaren ett första bedömningssamtal för medarbetaren varefter ett behandlingsförslag upprättas mellan psykolog och medarbetare. Ger medarbetaren sitt samtycke till att behandlingsförslaget stäms av med arbetsgivaren finansieras även den fortsatta behandlingen av arbetsgivaren. 

CW Psykologi erbjuder även workshops om stresshantering, sömn, psykisk hälsa eller mindfulness.

För mer information och kostnadsförslag kontakta mig på charlotta@cwpsykologi.se