Livet består av en rad naturliga förändringkriser från barndom till vuxenliv och åldrande. Kriser innebär en omställning till nya livsvillkor. 

Kriser kan vara oerhört smärtsamma som vid dödsfall, separationer, sjukdomsbesked eller misslyckanden. I samband med livskriser finns risk för såväl blockering av känslor som att fastna i tankar om det som varit och inte varit. Det är ofta en kamp att gå igenom en kris. En stark fasad utåt växlas med gråt när ingen ser. 

Kriser följer vanligtvis en naturlig bearbetningsprocess genom fyra faser: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Vid livskriser behövs tålamod att bearbeta händelseförlopp och känslor. Av en psykolog får du stöd i att sortera tankarna och att förankra dig i dig själv.