På CW psykologi möter du mig, leg psykolog Charlotta Wahlström. Jag är 44 år, mamma till en social kille i lilla tonåren och sambo. Som psykolog har jag reflekterat en del över mina egna värderingar och prioriteringar. I vardagen försöker jag sträva i en riktning som gör livet trivsamt och lärorikt.

Jag bor i Stockholmsområdet och har som förälder upplevt och funderat en del på vardagspusslet. Jag tillhandahåller psykoterapi online via videosamtal för att göra det smidigare att ses i vardagen. Forskning visar att webbterapi ger samma resultat som att träffas personligen. 

Jag har arbetserfarenhet från företagshälsovården, vuxenpsykiatrin samt barn och ungdomspsykiatrin. Det har gett mig en både bred och fördjupad kunskap om psykologiska mekanismer med insikt om att vår sårbarhet för psykisk ohälsa formas av flertalet faktorer från såväl arv och uppväxtmiljö som senare kriser samt nuvarande livssituation.

Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning sedan 2014. Legitimationen innebär en skyldighet att följa Patientsäkerhetslagen. Det innebär t ex att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad metod, föra patientjournal samt efterleva tystnadsplikten. Som psykolog online behöver jag även följa Dataskyddsförordningen.