Kognitiv Beteende Terapi (KBT) innebär att jobba med sina tankar, känslor och beteenden. I KBT-behandling läggs fokus mest på nuet, samtidigt som tidigare erfarenheter bidrar till förståelse av situationen. 

Behandlingen går ut på att sätta upp mål för hur du vill vara i dina olika livsområden och att sedan stegvis röra dig i den riktningen med stöd av en terapeut. Förändringen blir verklig genom att se över ditt förhållningssätt och tillämpa KBT-verktygen i vardagen.   

Behandlingen har inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och kortversionen Functional Acceptance and Commitment Therapy (FACT). ACT är en vidareutveckling av KBT och tillför perspektiv om att acceptera obehagliga känslor för vad de är. FACT innebär att se och utgå från de strategier som redan fungerar i livet för att bygga vidare utifrån det.

Det går också bra att söka stöd i form av stödsamtal i samband med livskriser,  sorgebearbetning eller föräldrastöd. Förutom en samtalspart får du verktyg för härbärgerande av känslor och bemötandestrategier. 

Vid ett nybesök eller längre fram under kontakten kan det framkomma neuropsykiatriska frågeställningar. Framträder behov av en neuropsykiatrisk utredning för ADHD eller autismspektrat får du råd om vart du vänder dig.