Post-traumatiskt stressyndrom ger svåra ångestsymtom efter trauman. Vid PTSD återupplever du inledningsvis delar av det traumatiska minnet gång på gång i sk flash-backs. Din alarmberedskap på nya trauman är förhöjd och det blir svårt att slappna av. Hjärnan har en förmåga till naturlig krisbearbetning och genom KBT kan den processen stödjas med välbeforskade verktyg som ger god effekt. 

Svår PTSD kräver behandling på någon av landets specialistkliniker.