Bokning och teknik
Du bokar enkelt en tid via kalendern och betalar sedan med Swish i samband med videosamtalet. Vid det första videosamtalet visar du upp din legitimation för att följa Socialstyrelsens riktlinjer. Vid bokningen väljer du om videosamtalet ska ske med Facetime eller Skype och jag ringer upp dig på den bokade tiden.

Nybesök
Vid nybesöket får du beskriva din sökorsak, din nuvarande livssituation och bakgrund samt vilka förväntningar du har på vår kontakt.

Före själva behandlingen påbörjas tillämpar jag som leg psykolog två bedömningssamtal (nybesöket och nästkommande session) för att få med relevanta aspekter och ringa in kärnproblematiken tillsammans med dig. Då är mycket vunnet i den senare behandlingen. Mål sätts för behandlingen och vi kommer överens om en behandlingsplan. 

Behandling
Rör din problematik ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter, PTSD eller tvång väljs behandlingsmetod utifrån beprövad metodik. Mellan sessionerna behöver du avsätta tid för hemuppgifter där du arbetar med det vi adresserat under sessionen. 

Antalet sessioner varierar beroende på sort och grad av problematik. KBT-behandling för ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter PTSD eller tvång omfattar vanligtvis fem till tio sessioner.

Stödsamtal
Gäller din problematik livskris, stress, utmattning eller anhörigsituation blir inriktningen stödjande och vägledande samtal i att hantera din livssituation. Du tar hjälp av stödsamtal så länge det är hjälpsamt och för dig framåt i ditt liv.

Avslutning
Behandlingen avslutas enligt psykologisk praktik med ett vidmakthållandeprogram om hur du upprätthåller dina färdigheter.

Priser och villkor
Videosamtal, 900 kr per session. Nybesök 60 min, medan återbesök 45 min. Psykologkontakt för privatpersoner är momsbefriad.

Samtal för person under 18 år bokas av vårdnadshavare som behöver delge sitt godkännande vid första kontakt.