Bokning och teknik
När du bokar tid riktas du om till en bokningssida med inloggning som kräver Bank-ID för säker identifiering. Detta för att följa Socialstyrelsens riktlinjer om stark autentisering.

Att tänka på inför videosamtalet:

  • välj gärna en avskild och tyst miljö
  • undvik starka ljuskällor som ger motljus
  • använd hörlurar för att motverka rundgång
  • om du använder wifi så sitt nära routern

Nybesök
Vid nybesöket får du beskriva din sökorsak, din nuvarande livssituation och bakgrund, tidigare vårdkontakter och vilka förväntningar du har på kontakten.

Efter nybesöket får du fylla i webbaserade självskattningsskalor, som komplement till vårt nybesök.

Före själva behandlingen påbörjas tillämpar jag som leg psykolog två bedömningssamtal (nybesöket och nästkommande session) för att få med relevanta aspekter och ringa in kärnproblematiken tillsammans med dig. Då är mycket vunnet i den senare behandlingen. Mål sätts för behandlingen och vi kommer överens om en behandlingsplan. 

Behandling
Rör din problematik ångestsyndrom, depression, sömnsvårigheter, PTSD eller tvång väljs behandlingsmetod utifrån beprövad metodik. Mellan sessionerna behöver du avsätta tid för hemuppgifter där du arbetar med det vi adresserat under sessionen. 

Antalet sessioner varierar beroende på sort och grad av problematik. KBT-behandling för ångestsyndrom, depression, PTSD eller tvång omfattar vanligtvis tio sessioner. Efter halva tiden görs en avstämning för att utvärdera hur samarbetet går. Behandlingstid för sömnsvårigheter är vanligtvis fem till tio sessioner beroende på sömnsvårigheternas svårighetsgrad. 

Stödsamtal
Gäller din problematik livskris, stress, utmattning eller anhörigsituation blir inriktningen stödjande och vägledande samtal i att hantera din livssituation. Du tar hjälp av stödsamtal så länge det är hjälpsamt och för dig framåt i ditt liv.

Avslutning
Behandlingen avslutas enligt psykologisk praktik med ett vidmakthållandeprogram om hur du upprätthåller dina färdigheter. Du får även fylla i skattningsskalorna igen. Målet är att du nu har tillräckliga färdigheter att jobba vidare på egen hand.

Priser och villkor
Videosamtal 45 min 900 kr

Avbokning sker senast 24 h före sessionen för att inte debiteras. Privat psykologkontakt är momsbefriad. 

Samtal för person under 18 år bokas av vårdnadshavare som behöver delge sitt godkännande vid första kontakt.