När stress riskerar bli skadlig finns en påtaglig obalans mellan krav och kontroll. Det går att öka den egna känslan av kontroll genom att se över prioriteringar, välja sitt förhållningssätt till vardagens utmaningar och gränssätta på ett genomtänkt sätt. 

Kortvarig stress ökar vår prestationsförmåga, medan det är den långvariga stressen utan återhämtning som riskerar bli uttömmande i längden. Stresshantering handlar om effektiv tidshantering, tid för reflektion och gångbar kommunikation. För detta finns en rad tillgängliga verktyg.