Tvångstankar och tvångshandlingar är fenomen som vi använder för att slippa känna obehagliga känslor såsom ångest eller nedstämdhet. Tvången gör emellertid att personen missar livet som pågår samt ofta känner stark skam förknippad med tvången. Personen kan ha mycket svårt att bryta tvången på egen hand samtidigt som avhållsamhet krävs för att minska tvångsimpulserna. KBT-behandling för tvång innebär exponering för ångestladdade situationer med responsprevention, d v s att avstå från tvångshandlingen och hitta mer konstruktiva strategier.