Utmattning är ett tillstånd som har byggts upp under minst sex månader. Vid symtom på utmattning är det viktigt med en medicinsk differentialdiagnosticering för att möjliggöra adekvat behandling av eventuellt underliggande sjukdomar såsom t ex sköldkörtelproblematik eller smärta. Utmattning behöver även differentialdiagnosticeras från långvarig ångestproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Livsförändringar eller ökade krav på jobbet eller hemma kan göra att marginalerna inte längre räcker till. Utmattning karaktäriseras av en dysreglering av kroppens system när flera faktorer lett till överbelastning. En obalans i kortisolregleringen gör att en del får påtagliga svårigheter att varva ner efter stresspåslag medan andra gått in i ett vegetativt tillstånd med stort sömnbehov. Vägen till reparation av kroppen och mentala funktioner ser olika ut beroende på bakomliggande problematik och fas av utmattning. 

Vid behandling av utmattning behöver man som vid terapi för ångest och depression också se över förutsättningar för dopaminflödet. Undvikanden och tillkortakommanden adresseras för att acceptera situationen och jobba med sina färdigheter.

Av en psykolog får du hjälp med att se över tanke- och beteendemönster, prioriteringar, rutiner och kommunikationssätt för en hållbar livsstil.